Servis a seřízení plynových a olejových spotřebičů


Provádíme servis spotřebičů a hořáků těchto výrobců:
Buderus, Protherm, Viadrus, Therm, Thermona.


- Uvádění spotřebičů do provozu

- Záruční opravy

- Pozáruční opravy

- Pravidelný servis, čištění, seřízení

- Montáže příslušenství

- Poradenství

Čištění trubkových, deskových výměníků a ohřívačů TUV, topných systémů


K usazování pravidelně dochází při ohřevu vody, kdy jsou vodní a topné technologické soustavy zanášeny usazeninami, jak minerálního, tak i organického charakteru. Tyto usazeniny ztěžují provozování těchto soustav, zhoršují přenos tepla - vedou až k havarijním stavům. Dále dochází k zanášení měřidel tepla a regulačních ventilů. Řešení uvedených problémů cestou výměny částí zařízení, nebo celých soustav je značně nákladné a krajně nehospodárné.

CHEMICKÉ ČIŠTĚNÍ:

Deskové výměníky:
Mědí pájené deskové výměníky tepla se díky své kompaktnosti nemohou čistit mechanicky a proto je při poklesu výkonu, nebo zvýšení tlakových ztrát nutné periodické čištění chemické. Pokud by totiž vlivem zanášení došlo k úplnému ucpání jednotlivých kanálků nebo dokonce celého výměníku, je takový výměník nevyčistitelný a musí být nahrazen novým.

Topné systémy, tlakové celky kotlů, výměníky:
Zařízení, které nelze mechanicky čistit, nebo by mechanické čištění bylo velmi nákladné lze čistit chemicky.

Metoda čištění:
Proplach pomocí čistícího zařízení chemickým roztokem. Zařízení se skládají z nádrže, čerpadla a přípojných hadic.

Mechanické čištění:
Mechanické čištění trubkových výměníků tepla, ohřívačů a zásobníkových ohřívačů TUV.

Kontaktní osoba pro sekci SERVIS:

Emil Kašák
tel: 608 300 837
e-mail: kasak@kros.cz